FAGLIG VEILEDNING

Jeg tilbyr veiledning til fagpersonale innen helse- og sosialsektoren på klinisk arbeid med enkeltpersoner, par og familier. Videre tilbyr jeg veiledning til kandidater til videre- og masterutdanning i familieterapi og til videre- og masterutdanning i psykisk helse (barn, unge og voksne).

Jeg har 30 års sammenhengende erfaring med å gi slik veiledning både individuelt og i tverrfaglig sammensatte grupper.

Jeg er godkjent veileder for sosionomer til videreutdanning som klinisk sosionom og godkjent veileder til familieterapiutdanningene.