KONTAKT

Telefon:

Kontoradresse:

Nordre gate 12
Trondheim

Postadresse:

Lise Hundtofte
Sigurd Slembesvei 10
7562 Hundhamaren

E-post:

lise.k.hundtofte@gmail.com

Det anbefales ikke å sende personlige eller sensitive opplysninger over e-post.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.