Klinisk Sosionom Lise Hundtofte Samtalebehandling Veiledning Trondheim Psykoterapi Parterapi

FAGLIG BAKGRUNN

Jeg er klinisk sosionom og spesialist i familieterapi med omfattende videre- og etterutdanning innen flere psykoterapeutiske tradisjoner. Spesielt har jeg fordypet meg i narrativ terapi og i systemisk familieterapi. I tillegg har jeg videreutdanning i veiledningsmetodikk.

Jeg har lang erfaring fra behandlingsarbeid med unge, voksne, par og familier fra ulike deler av hjelpeapparatet, bl.a. fra psykososial helsetjeneste (for studenter), familievern og psykisk helsevern for barn og unge.